Dịch vụ tra cứu thông tin Gym

Dịch vụ cho phép tra cứu các thông tin của hội viên Gym như: Thông tin hội viên, thông tin dịch vụ và thông tin liệu trình dịch vụ.Để sử dụng dịch vụ, mỗi học viên sẽ được cấp một mã từ phòng tập nơi hội viên đó tập, sau đó sẽ nhập mã kích hoạt vào ứng dụng trên điện thoại để kích hoạt tài khoản và nhận tài khoản đăng nhập qua mail.

Tài liệu API